1. Typy projektów
2. Kryteria dostępu (formalne)  
3. Koszty kwalifikowane
4. Wartość dofinansowania wyjaśnij
5. Terminy składania wniosków
6. Dokumentacja aplikacyjna wyjaśnij
     

| powrót do Dostępne programy | 
1.
Ochrona powietrza
(SPO WKP 2.4.3)
2.
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
(SPO WKP 2.3)
3.
Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (SPO WKP 2.2.1)