1. Typy projektów
2. Kryteria dostępu (formalne)  
3. Koszty kwalifikowane
4. Wartość dofinansowania
5. Terminy składania wniosków wyjaśnij
6. Dokumentacja aplikacyjna
     

| powrót do Dostępne programy | 
1.
Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
(SPO WKP 2.4.4)
2.
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
(SPO WKP 2.3)
3.
Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (SPO WKP 2.2.1)