1. Ostateczni odbiorcy/beneficjenci
2. Typy projektów  
3. Koszty kwalifikowane
4. Wartość dofinansowania
5. Terminy składania wniosków wyjaśnij
6. Dokumentacja aplikacyjna
7. Gdzie szukać więcej informacji?  
     

| powrót do Dostępne programy | 
1.
Gospodarka wodno-ściekowa
(SPO WKP 2.4.2)
2.
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
(SPO WKP 2.3)
3.
Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (SPO WKP 2.2.1)