Fundusz Dotacji Inwestycyjnych to kolejna szansa dla przedsiębiorców ochrony środowiska na dotacje inwestycyjne. Są to środki przedakcesyjne w ramach Programu Phare 2003 Program Spójności Gospodarczej i Społecznej Regionalny Program Wsparcia MSP - Przedsiębiorczość w Polsce. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych jest przeznaczony na udzielanie pomocy przedsiębiorcom w umocnieniu ich pozycji na rynku poprzez współfinansowanie inwestycji zmierzających do rozbudowy przedsiębiorstwa lub dokonywaniu w przedsiębiorstwie zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację a także poprzez inwestycje w wartości niematerialne i prawne.

1. Kto może ubiegać się o wsparcie
2. Jakie działania mogą być dofinansowane  
3. Limity kwot wsparcia
4. Terminy składania wniosków  
5. Kryteria kwalifikacyjne
6. Kryteria wyboru i przyznawania wsparcia  
7. Harmonogram składania wniosków  

| dalej >> |
| powrót do Inne fundusze | 
1.
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 
1.
Kto może ubiegać się o wsparcie
2.
Jakie działania mogą być dofinansowane
3.
Limity kwot wsparcia
4.
Terminy składania
wniosków
5.
Kryteria kwalifikacyjne
6.
Kryteria wyboru i przyznawania wsparcia
7.
Harmonogram składania wniosków